Servis RC modelů - email : lukidol@centrum.cz / Tel : 6 0 8 2 4 9 1 4 7

čtvrtek 13. února 2014

RC soupravy

RC SOUPRAVY
 

Skutečné auto má pedály a řadicí páku, my modeláři- -autíčkáři máme RC SOUPRAVY.S vysílačem, přijímačem, servy, regulátorem otáček a napájecí baterií naše modely ožívají a stávají se bleskurychlými modely formule 1, hřmotnými monster trucky nebo mohutnými tahači… Popis činnosti RC soupravy je maximálně zjednodušený, takže osciloskop ani páječku nebudeme potřebovat. Ještě než se pustíme dále, je třeba předeslat, že budeme několikrát v různých souvislostech mluvit o MODULACI. Je to proces, při němž je základní (nosný) signál o pevné frekvenci, amplitudě, popřípadě šířce nebo frekvenci impulzů nějakým způsobem modifkován tak, aby přenášel užitečnou informaci.
 
 
VYSÍLAČ
 

je zařízení, které vaši vůli vyjádřenou pohyby ovladačů (pákových ovladačů alias kniplů, volantu, přepínačů) přemění na vysokofrekvenční signál, jímž se model ovládá na dálku. Elektronika vysílače má několik základních částí: Nízkofrekvenční část zajišťuje snímání polohy ovladačů a převedení těchto informací na kódovaný signál, tvořený pravidelně se opakujícími „dávkami“, které obsahují za sebou „srovnané“ údaje o tom, jakou mají mít serva v jednotlivých kanálech výchylku. V dnešních vysílačích je tento signál vždy digitální – tj. sled „jedniček“ a „nul“, ale informace může být přenášena jako analogová – v tom případě se mluví o PPM modulaci (Pulse Position Modulation), kde je poloha ovladače kódována do nosného signálu s úzkými pulzy o stálé amplitudě jako malá změna polohy impulzu oproti „správnému místu“ danému frekvencí nosného signálu. Je-li předávaná informace sledem čísel v binárním (dvojkovém) kódu, mluvíme o PCM modulaci (Pulse Code Modulation). Tento signál je potom předáván do vysokofrekvenční (VF) části, která jím moduluje vysokofrekvenční vlnění generované oscilátorem, jež je posléze vyzařováno anténou. VF signál může být amplitudově modulovaný (AM), to znamená, že vysílané vlnění má proměnlivou amplitudu neboli výšku vlny. S amplitudovou modulací dnes pracují již jen dvou nebo tříkanálové RC soupravy levnějších kategorií.
Frekvenční modulace (FM) pracuje naopak s vlnami o stále stejné amplitudě a informace je přenášena jako „zhuštění“ nebo „zředění“ vln. Předností FM modulace je především větší odolnost proti rušení cizími signály a atmosférickými vlivy. PCM modulace tedy neoznačuje nějaký třetí druh VF signálu – – vysílač pracující s PCM modulací vyzařuje FM signál, jenom informace jím přenášená je plně digitální, zatímco u „obyčejného“ FM vysílače je přenášená informace analogová (PPM).
Frekvence/kanál
Vysílač pracuje na určité frekvenci, na kterou musí být naladěn i přijímač. Tato frekvence není libovolná; pro modeláře jsou povolena určitá frekvenční pásma. Pro povrchovou techniku (auta, lodě) je povoleno pásmo 27 MHz, v současnosti využívané především soupravami dodávanými s hotovými modely. Druhým povoleným pásmem je pásmo 40 MHz. Pozor! Třetí modelářské pásmo 35 MHz je vyhrazeno pouze pro modely letadel! Vysílač pracuje v rámci pásma, pro které je vyroben, na určité frekvenci neboli kanálu. Ty se označují jednak frekvencí (např. 40,665 MHz), jednak pro jednoduchost číslem kanálu, které je určité frekvenci přiřazeno (v našem případě je 40,665 MHz kanál 50). Odstup (rozdíl frekvencí) mezi jednotlivými kanály je 10 kHz. Konkrétní
frekvence je dána krystalem, který je součástí obvodu VF oscilátoru. Tato součástka je výměnná a v rámci daného pásma její výměnou můžete měnit i kanál, na kterém vysílač vysílá. Znát a pamatovat si číslo kanálu, na kterém pracuje váš vysílač, je nesmírně důležité. Uvědomte si, že na daném kanálu může v jednu chvíli pracovat jen jedna jediná RC souprava, bez ohledu na druh modulace, s níž vysílá. Pokud byste zapnuli vysílač na stejné frekvenci, jako má kolega právě provozující jiný model, je výsledkem rušení, které vede neodvratně k havárii modelu s rizikem poškození dalšího majetku nebo zranění (obvykle nevinných) osob. Proto je dokonalá domluva o používaných kanálech naprosto nezbytná. Prosíme, nepodceňujte toto nebezpečí! Vysílače vyšších tříd mají obvykle vysokofrekvenční díl řešen jako zásuvný modul (VF modul). Pouhou výměnou VF modulu potom můžete přecházet mezi frekvenčními pásmy. Moderní elektronika navíc nabízí VF moduly s frekvenční syntézou umožňující vysílač přelaďovat v celém pásmu bez nutnosti vyměňovat krystaly. Dosah RC soupravy není pro auta tak kritický jako pro letadla. Moderní vysílače mají v tomto ohledu takovou rezervu (stovky metrů), že přijímače pro auta se záměrně vyrábějí se zkrácenou anténou – ostatně dlouhá „letecká“ anténa by byla nepraktická.
Kanály vysílače
Počet kanálů vysílače udává počet funkcí, které lze na modelu vysílačem ovládat. Například dvoukanálový vysílač umožní ovládat dvě funkce – řízení a plyn. Pro velmi složité modely s velkým množstvím ovládaných funkcí (tahače, stavební a bojová technika) se často používají speciální přídavné moduly, které ve vysílači sloučí signál z několika pomocných ovladačů nebo přepínačů do jednoho kanálu a druhý modul zapojený do přijímače jej opět rozkóduje pro ovládání například světel.
Ovladače
Vysílače se také liší mechanickým provedením ovládacích prvků – ovladačů. Z vysílačů s pákovými ovladači se používají především jednoduché a levné dvoukanálové soupravy pro rekreační modely. Vícekanálové systémy s křížovými ovladači jsou vhodné pro kamiony a další speciální techniku. Pro řízení modelů aut se používají především volantové neboli pistolové vysílače, u nichž pro řízení směru jízdy slouží volant a pro ovládání plynu ovladač podobný spoušti pistole. Stiskem spoušti se plyn přidává, jejím odtlačováním od sebe se u modelů s elektrickým pohonem ovládá zpátečka (brzdí se neutrálem); u modelů se spalovacím motorem se odtlačováním spoušti brzdí. Určité procento řidičů (včetně špičkových) ale z nějakého důvodu nedokáže nikdy přijít na chuť volantovým vysílačům. Je to docela logické, zvláště pokud máte už delší praxi v létání s letadly a k autům si jen odskakujete. Vysílače mohou být klasické nebo počítačové. Výhodou klasických je velká jednoduchost a nižší cena, což je předurčuje do role vysílačů pro začátečníky, kteří nechtějí příliš investovat už ve chvíli, kdy mají ještě jen malou představu o své modelářské budoucnosti. Zastanou také roli „druhého rádia do rodiny“, které si berete s sebou na výlet nebo na dovolenou, popřípadě se s ním zaučuje váš potomek. Počítačové vysílače nabízejí navíc množství speciálních funkcí, počínaje pamětí parametrů pro několik modelů přes možnosti nastavování velikostí a smyslů výchylek jednotlivých serv až po mixové funkce, umožňující ovládání složitých modelů, a speciality, jako je ABS systém. Kromě základních ovladačů (křížových nebo volantu) jsou vysílače vždy vybaveny trimy, které slouží pro doladění středové (neutrální) polohy serva za provozu modelu. Trimy mohou být klasické mechanické nebo nyní u počítačových souprav již většinou digitální, jejichž poloha se okamžitě ukládá do paměti. Vzhledem k tomu, že počítačové RC soupravy získávají většinové postavení na trhu, určitě neuškodí zařazení malého přehledu funkcí a možností, které počítač automobilovému modeláři přináší.
Základní programové funkce a mixy pro modely aut
Paměť modelů: Do paměti uložíte veškeré parametry (mixy, velikosti a smysly výchylek atp.) včetně nastavení trimů. Slušné vysílače mají paměť aspoň na tři modely, ty opravdu dobré na deset a více. Větší počet pamětí umožňuje uložit různá nastavení pro jeden model – například pro suchou trať, pro mokrou atp. Kopírování paměti dovoluje kopírovat již existující parametry pro jeden model na jiné místo v paměti. Jméno modelu dovoluje označit každý model názvem skládajícím se z několika písmen nebo číslic.
Časovač/stopky (Timer): Časomíru můžete obvykle nastavit jako časovač, který odpočítává nastavený časový interval se zvukovou signalizací, nebo jako stopky běžící od nuly.
Mazání dat (Reset): Pokud programujete nový model na místo staršího, můžete celý obsah paměti pro daný model vymazat.
Obrácení smyslu výchylek serv (Servo Reverse) dovoluje nastavit smysl pohybu serva. Na klasických vysílačích k tomuto účelu slouží mechanické přepínače, u počítačových je to záležitost programová.
Nastavení velikosti výchylek (EPA – End Point Adjustment nebo také ATV – Adjustable Travel Volume) dovoluje libovolně nastavit velikost výchylek serv, navíc nezávisle pro obě poloviny pohybu ovladače.
Dvojí výchylky (Dual Rate, D/R) mají trochu jinou funkci, než je obvyklé u modelů letadel, kde můžete přepínačem (jedním nebo i více) přepínat skokově dvě hodnoty velikosti výchylek ve vybraných kanálech. Na rukojeti volantového vysílače najdete otočný knoflík, kterým můžete za jízdy plynule měnit velikosti výchylek řízení a měnit tak charakter jízdních vlastností (model přetáčivý nebo nedotáčivý) – takový knoflík mívají často i soupravy klasické, nejen počítačové. Dvojí výchylky mohou být přepínány i programově v závislosti na poloze ovladače plynu (tzv. automatické dvojí výchylky).
Exponenciální průběh výchylek (EXPO) mění průběh odezvy serva na pohyb ovladače. Funkci můžete nastavit tak, že větší výchylce ovladače okolo neutrálu bude odpovídat jen malé vychýlení serva (přesné řízení i pro velmi citlivý model), při větším vychýlení ovladače začne servo velikost výchylky „dohánět“, takže máte současně k dispozici i plný rejd. Nebo naopak můžete citlivost okolo neutrálu zvýšit. Pro soutěžní ježdění je to zcela nezbytná funkce. V kanálu plynu tak zase můžete ovlivňovat charakter počáteční akcelerace – mírnější nebo naopak ostřejší.
Subtrim je jemný elektronický trim, dovolující velmi přesné nastavení neutrální polohy serva.
Zastavení motoru (Throttle Cut) dovoluje naprogramovat úplné uzavření přípusti karburátoru spalovacího motoru po stisku tlačítka na vysílači.
ABS systém u modelů se spalovacím motorem automaticky provádí přerušované brzdění. Nastavit můžete polohu ovladače plynu/ brzd, od níž se přerušované brzdění spouští, intenzitu (hloubku) brzdění a rychlost, s níž vysílač „šlape na brzdu“.
Elektronické řízení adheze řídí akceleraci tak, aby se omezilo prokluzování kol při prudkém záběru.
Elektronické tlumení řízení umožňuje nastavit různou odezvu řízení při vjezdu a výjezdu ze zatáčky.
Programovatelné mixy dovolují programovat kanál řídící (Master) a řízený (Slave) a odezvu (poměr mixu a jeho smysl). Umožňují například u velkých modelů poháněných spalovacím motorem ovládat dvě zvláštní individuálně nastavená serva pro plyn a brzdy jedním ovladačem.
 
 
PŘIJÍMAČ
 

Přijímač přijímá prostřednictvím antény signál vyzařovaný vysílačem a přemění jej na digitální šířkově modulované impulzy (PWM – Pulse Width Modulation, poloha páky serva je úměrná šířce impulsu), sloužící pro ovládání jednotlivých serv, elektronického regulátoru otáček atp. Stejně jako vysílače se přijímače vyrábějí pro AM, FM i PCM modulaci. Přijímač se skládá ze tří základních částí: vysokofrekvenční, která obsahuje krystal párovaný s krystalem vysílače, mezifrekvenční, která filtruje užitečný signál, a nízkofrekvenční, která přijatý signál dekóduje a vytváří řídící signál pro jednotlivá serva. Mezifrekvenční část může být jedna, potom je to přijímač s jednoduchým směšováním (Single Conversion); nebo může být zdvojena – potom je to tzv. přijímač s dvojím směšováním (Dual Conversion). Dvojí směšování přináší lepší oddělení užitečného signálu od „okolí“, což snižuje možnost rušení signálem vysílače pracujícho na blízkém kmitočtu. Důležité je, že přijímače s jednoduchým a dvojím směšováním používají různé krystaly. Pokud je zaměníte, nebudou přijímače pracovat. Stejně tak je třeba si uvědomit, že ono dvojí směšování se týká jen „vnitřností“ přijímače a nikoliv vysílače. V praxi tak můžete mít jeden vysílač s jedním krystalem, ale několik přijímačů s jednoduchým a dvojím směšováním, to vše na jednom kanálu, jen se správným krystalem v přijímači. Stejně jako vysílače s frekvenční syntézou jsou nyní k dispozici i přijímače s frekvenční syntézou, které vám umožňují obejít se zcela bez krystalů.

FM/PPM, PCM A IPD
Při výkladu o vysílačích již byla řeč o PCM modulaci. Připomeňme si, že prostřednictvím frekvenčně modulovaného VF signálu je přenášena informace o výchylkách jednotlivých serv prostřednictvím digitálního kódu. Ten je tzv. samoopravný – zjednodušeně řečeno, k vlastní „užitečné informaci“ je přidávána navíc další informace, podle které může procesor v přijímači určit, zda je přijímaný signál v pořádku, nebo je rušen. Pokud není signál vyhodnocen jako správný, přijímač servům předává poslední správně obdržený signál; trvá-li tento stav déle, než je stanovená aktivační doba (bývá to 0,2–0,5 s), přijímač přejde do nouzového (fail-safe) režimu. V něm (podle toho, co naprogramujete na vysílači) může přijímač dále předávat poslední správně obdržený signál – tomu se říká režim Hold – nebo může přestavit serva do nouzové výchylky (například stáhne plyn na volnoběh a zabrzdí) – režim Preset. Pro modely aut je jednoznačnou volbou režim Preset, protože umožňuje zastavení vozu, který se vymkl kontrole. Další výhodou PCM modulace je přesnější přenos údaje o poloze ovladače/serva. U starších systémů PCM je pohyb ovladače snímán s rozlišením na 512 kroků, u novějších na 1024 – co krok, to jedno číslo. U PPM modulace je pohyb ovladačů snímán také s velkou přesností, ale dále již záleží na schopnosti přijímače správně „přečíst“ polohu danou vzdáleností hran dvou impulzů. Pokud by se v mezeře mezi impulzy objevil cizí rušivý impulz, bude pohyb serva (a všech následujících) zcela nesprávný. Aby byl vliv náhodných rušivých impulzů potlačen, je každá „dávka“ impulzů udávající polohy serv ukončena dlouhým impulzem – tzv. synchronizačním. Přijímač po něm „pátrá“, a jakmile jej zaznamená, opět se „chytí“ a může dále pokračovat v normálním provozu. Rušivý impulz se ale samozřejmě projeví jako záškub nebo chaotický pohyb serv. Teď si možná řeknete, proč vlastně nejsou všechny RC soupravy dávno pouze PCM. Inu asi proto, že jsou tu také nevýhody. PCM zařízení a hlavně přijímače jsou složitější a tím pádem citelně dražší. Díky tomu, že je třeba přenášet podstatně větší množství informací a jejich zpracování nějakou chvíli trvá, je PCM poněkud pomalejší – a i nepatrné zlomky sekundy mohou být u našich rychlých vozů na úzké trati velmi důležité. Také v situaci, kdy je signál silně rušen, způsobuje udržování posledního správně přijatého signálu přijímače „tuhnutí“ a zpožďování řízení. U FM/PPM modulace budete mít ve stejné situaci sice velké potíže, ale model budete stále „tak nějak“ ovládat. A ještě jedna nevýhoda – zatímco FM/ /PPM přijímače jsou prakticky úplně kompatibilní bez ohledu na značku, systém PCM modulace má každý výrobce svůj vlastní (někdy i dva různé), takže k vysílači Futaba musíte použít vždy přijímač Futaba atp.Pokusem využít výhody PPM (kompatibilita, jednoduchost, nižší cena) a PCM (kontrola signálu, fail-safe režim) je systém tzv. inteligentního dekódování impulsů (IPD, MPD aj.). IPD přijímač je klasický FM přijímač doplněný obvody, které kontrolují správnost přijímaného signálu – pokud se jim přijímaný signál „nelíbí“, fungují podobně, jak již bylo popsáno u PCM. Na rozdíl od PCM souprav, kde jsou nouzové výchylky fail- safe uloženy ve vysílači a do přijímače se přenášejí spolu s normálním signálem, u IPD jsou nouzové výchylky uloženy v paměti přijímače. V modelu je třeba přijímač vždy chránit před otřesy a vibracemi uložením do vhodného obalu (obaly z pěnové gumy, molitan). Pěnový polystyren není vhodný, protože vibrace a chvění spolehlivě přenáší. Jemná elektronika nejde samozřejmě dohromady s vodou a vlhkostí – přijímače se proto často uzavírají do plastových sáčků. To je účinné řešení – jenom musíte dávat pozor, aby se vám při prudší změně teploty v neprodyšně uzavřeném pytlíku vlhkost naopak nesrážela.
KRYSTALY
Krystal je velmi důležitá, a jak naznačuje náš pohled do nitra pouzdra krystalu, bohužel také velmi choulostivá elektronická součástka. Krystaly jsou velmi citlivé na chvění a mechanické rázy, škodí jim ohýbání vývodů a hrubá manipulace všeobecně. Krystal vysílačový a přijímačový jsou párovány, ale to neznamená, že jsou stejné. Vysílačové krystaly jsou prakticky vždy specifické pro danou značku. Přijímačový krystal se od vysílací frekvence liší o hodnotu mezifrekvenčního kmitočtu přijímače – u přijímačů s jednoduchým směšováním je to zpravidla 455 nebo 455,8 kHz, takže v těchto přijímačích mohou být krystaly různých značek záměnné. Ale pozor – krystaly mají ještě další parametry (sériový odpor, zatěžovací kapacitu, teplotní závislost atp.), které mohou způsobit, že určitý přijímač nemusí s určitým krystalem pracovat nebo například nebude pracovat za nízké nebo vysoké teploty. Vysílač nebo přijímač také nemusejí pracovat se základní frekvencí krystalu, ale s jejími celistvými násobky – s tzv. harmonickými frekvencemi. Přijímače s dvojím směšováním zdaleka tak podobnou konstrukci nemají, takže krystaly pro dvojí směšování jsou nezáměnné. Pokud kombinujete vysílače, přijímače a krystaly různých značek, je třeba dodržovat základní pravidlo: krystal do vysílače i přijímače vždy ctí svoji značku. To znamená, že do vysílače výrobce XY dáváte vysílačové krystaly XY a do přijímače AB přijímačové krystaly AB (pozor na jednoduché a dvojí směšování) na příslušném kanálu. Pokud možno používejte vždy originální krystaly – jenom tak je zajištěna správná funkce a maximální dosah soupravy. Pokud nahrazujete originály krystaly tuzemské výroby, vždy žádejte krystaly „vyrobené na míru“ pro váš vysílač a přijímač. A nikdy nezapomeňte důkladně otestovat dosah. Pokud chcete o krystalech a výběru krystalů pro jednotlivé značky přijímačů a vysílačů vědět více, navštivte http://www. krystaly.cz/modely/modely.htm – mnoho „krystalových záhad“ přestane být záhadnými.
JEŠTĚ JEDNOU O RUŠENÍ
Již jsme si něco pověděli o rušení způsobovaném motory a elektromotory a dalšími zařízeními na palubě auta. Zdrojem rušení jsou také vysílače – naše modelářské i ty ostatní, komunikační, televizní, rozhlasové atp. Nejčastějším případem rušení je situace, kdy někdo zapne vysílač pracující na stejné frekvenci, na které pracuje vysílač ovládající model, který je již v provozu. Nevyhnutelným důsledkem je ztráta kontroly nad modelem a havárie. Tady nezbývá než znovu zdůraznit důležitost domluvy modelářů, stejně jako důležitost opravdové znalosti toho, na jakém kanálu vaše RC souprava pracuje. V pásmu 27 MHz může někdy hrozit rušení „občanskými radiostanicemi“ (CB), které toto pásmo také používají. Ve všech pásmech může hrozit rušení komunikačními vysílači, které jsou přeladitelné přes „naše“ modelářská pásma. Specifickým případem rušení je rušení tzv. zrcadlovými frekvencemi. Už jsme se zmínili, že vysílací frekvence vysílače a frekvence krystalu přijímače se liší o hodnotu mezifrekvenčního kmitočtu. Nebudeme zabíhat do podrobností VF techniky, ale pokud současně vysílají dva RC vysílače (nebo RC vysílač a jiný vysílač) na frekvencích, které se liší o dvojnásobek mezifrekvenčního kmitočtu (tj. 2x 455 = 910 kHz neboli 0,91 MHz), budou se rušit. Je třeba si uvědomit, že povolená modelářská pásma nejsou stanovena náhodně, ale mají mj. zabránit tomuto typu rušení. Ryze česká móda opatřovat si krystaly pro kanály mimo povolená pásma – „aby mě nikdo nerušil“ – může znamenat pravý opak. Je třeba ještě dodat, že před tímto typem rušení chrání přijímače s dvojím směšováním.
Dalším typem rušení je tzv. křížová modulace – ta nastává v případě, že se model ovládaný vysílačem vzdáleným několik desítek metrů (intenzita signálu klesá s druhou mocninou vzdálenosti) pohybuje v těsné blízkosti druhého vysílače (pracujícího na jiné, ale přece jen blízké frekvenci). Silný signál blízkého vysílače „poplete hlavu“ přijímači v modelu. Bráníme se tím, že modeláři se s vysílači zdržují v jednom houfu a pro model, který zůstal stát někde na vzdáleném konci trati, se nechodí se zapnutým vysílačem v ruce. Vf signál vyzařovaný z antény vašeho vysílače také může interferovat (sčítat se nebo se odčítat) se signálem z jiných vysílačů (například dva vysílače pracující „ob kanál“ interferencí vytvoří slabý „fantomový“ signál o dva a čtyři kanály nahoru a dolů). Vf signál se také různě odráží (od vodivých předmětů, aut, rozhraní vrstev půdy s různou elektrickou vodivostí atp.) a odrazy opět interferují s původním signálem. Důsledkem může být výskyt zón s velmi slabým signálem. Nesmíte také zapomínat, že vf signál se šíří pouze přímým směrem, takže za terénní vlnou nebo jinou překážkou může být signál mnohem slabší nebo žádný. Všeobecně řečeno, poměry na závodní dráze, kde je současně v provozu mnoho vysílačů, nepřejí velmi jednoduchým a levným přijímačům. Přijímač pro model auta potřebuje dobrou citlivost a selektivitu, což bývá právě to, na čem se u „budgetových“ přijímačů šetří.
VÝBĚR RC SOUPRAVY
Nyní již víme to nejzákladnější o RC soupravách a můžeme se pustit do výběru té „pravé“ pro vás a váš model:
RC souprava pro rekreační model auta
V dnešní době je valná část typických rekreačních modelů dodávána jako kompletní sada, obvykle s dvou nebo tříkanálovou pistolovou RC soupravou – v tom případě „není co řešit“. Jinak pro ovládání modelů aut pro rekreační ježdění dokonale stačí nejobyčejnější páková dvou nebo tříkanálová souprava, s níž budete ovládat řízení a otáčky motoru; někdy ještě ruční řazení rychlostí nebo zpátečky. Stejnou soupravu využijete i pro RC motorový člun, plachetnici nebo jednoduchý model letadla typu RC házedla, větroně s řízenou směrovkou a výškovkou (nebo křidélky a výškovkou) atp. Takovéto RC soupravy mají typicky AM modulaci a sestávají z vysílače, přijímače vybaveného obvodem BEC (stabilizátorem napájení dovolujícím napájet přijímač přímo z pohonného šesti nebo sedmičlánku), 1–2 serv, vypínače, pouzdra na tužkové akumulátory. Vysílače jsou vybaveny přepínači, které umožní obrátit smysl výchylek serv, což velmi usnadňuje jejich instalaci do modelu. Samozřejmě k autu patří volant. Pro rekreační ježdění spolehlivě vystačí jednoduché pistolové RC soupravy, opět dvou nebo tříkanálové. Typický vysílač má volant pro řízení a spoušť pro ovládání plynu, trimy pro oba kanály, přepínače pro obrácení smyslu chodu serva v obou kanálech a otočný knoflík na rukojeti pro nastavování dvojích výchylek. Soupravy této třídy se běžně prodávají za ceny 1200 až 3000 Kč. Pro náročnější rekreační jezdce jsou určeny jednoduché volantové počítačové RC soupravy, které mívají paměť na 3–10 modelů, programové nastavování velikosti a smyslu výchylek serv, exponenciálního průběhu výchylek (velmi užitečné pro řízení) a pomocný třetí kanál. Soupravy této třídy se běžně prodávají za ceny 2500 až 4000 Kč.
RC souprava pro závodní auto
Jste-li pevně rozhodnuti stát se mistrem světa nebo aspoň republiky, nezbývá vám než se poohlédnout po té nejvyšší třídě volantových RC souprav. Samozřejmostí je používání PCM modulace nebo aspoň přijímače IPD s dvojím směšováním s obvodem fail-safe, což je zcela nezbytné, pokud si představíte třeba „řvoucí monstra“ v měřítku 1:5. Vysílač je samozřejmě počítačový se spoustou pokročilých funkcí (jako je třeba možnost nastavení vícebodových křivek průběhu výchylek, ABS systém, funkce omezující prokluzování kol při akceleraci, možnost nastavování odlišné reakce řízení pro vjezd a výjezd ze zatáčky atd.), které jsou pro špičkové závodní ježdění nezbytné. Počítejte s tím, že pokud to bude vaše úplně první souprava, bude chvíli trvat, než se ji naučíte plně využívat. Ostatně ani pořizovací náklady nebudou nejnižší: Formule 1 si pochopitelně žádá svoje – bude to určitě nad 12–15 000 Kč. Pokud nejsou vaše ambice tak vysoké, ale přesto chcete „chytrou“ RC soupravu, se kterou můžete jezdit třeba soutěže se sériovými auty v měřítku 1:10 nebo 1:8, je tu pro vás třída poněkud nižší a levnější, řekněme v cenové relaci 4–8000 Kč. Jsou to počítačové FM soupravy s pamětí na parametry pro 10 a více modelů, s funkcemi jako jsou dvojí výchylky, exponenciální průběh výchylek (pokud souprava tuto funkci nemá, je pro závodní ježdění nevhodná), bývá tu možnost nastavení vícebodové křivky průběhu plynu nebo ABS. Samozřejmostí je možnost mixovat plyn (nebo řízení) do třetího kanálu – nezbytné pro větší modely se spalovacím motorem, které mají zvláštní servo pro ovládání karburátoru a silné servo pro brzdy.
V obou posledně zmiňovaných kategoriích existují i speciální pákové RC soupravy pro auta – není jich mnoho, ale jsou.
Ing. Jaroslav Jína
 

Zdrojem tohoto článku je časopis pro modeláře RCcars
Zdroj : RCA Rakovník
  

Žádné komentáře:

Okomentovat